Jeśli masz doświadczenie Bożej Miłości i mocy Jego Słowa oraz jesteś Jego uczniem to z
pewnością masz w sobie pragnienie pójścia za Mistrzem z Nazaretu i poznania Go
jeszcze lepiej. Ten kurs daje możliwość zobaczenia Jezusa oczyma osób, które były
naocznymi świadkami Jego życia, nauczania, uzdrawiania oraz śmierci
i zmartwychwstania.
To czas, w którym można odkryć głębię poszczególnych Ewangelii, poznając nie tylko
osoby czterech Ewangelistów, ale samego Jezusa i osobiście z Nim się spotkać.
Dzięki temu kursowi Ewangelie staną się dla ciebie wielkim bogactwem, z którego
będziesz czerpać nieustannie. Polecamy go każdemu ewangelizatorowi, który chce
lepiej poznać i jeszcze bardziej pokochać Jezusa Chrystusa, którego głosi jako Pana
i Zbawiciela.