Celem Seminarium Odnowy Małżeństw jest przeżywanie małżeństwa jako sakramentu. To szansa nie tylko na pogłębienie więzi małżeńskiej, ale także na poprawienie tej nadszarpniętej. Seminarium jest organizowane w ramach formacji Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Lubelskiej, opiekunem duchownym jest ks. Karol Jędrusiak - Członek Rady Koordynacji Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Lubelskiej, odpowiedzialny za diakonię Małżeństw w ramach Odnowy.

Posługa skierowana jest do małżeństw sakramentalnych. Spotkania mają na celu formowanie relacji małżeńskiej i doskonalenie jej. Spotykamy się raz w miesiącu (w soboty) w Parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Lublinie (szczegóły tutaj). Podczas planowanych spotkań będziemy mieć szansę zobaczyć siebie i swoje małżeństwo w innym świetle, możemy też mieć więcej czasu na to, aby pobyć razem z innymi małżeństwami, które idą lub chcą iść przez życie drogą wiary. Opierać się będziemy na Piśmie świętym i na Katechizmie Kościoła Katolickiego. Na każdym spotkaniu wspólnie będziemy uczestniczyć w Eucharystii, słuchać konferencji i świadectw. Nie ma idealnych małżeństw, nasze również takie nie jest.

Zapraszamy!
Mirek i Kinga Sobiesiakowie oraz ks. Karol Jędrusiak (Członkowie Rady Koordynacji Odnowy AL)

ZOBACZ TERMINY SPOTKAŃ DLA MAŁŻEŃSTW

PROGRAM:
- Msza Święta
- konferencja
- modlitwa
- uwielbienie