Wspólnota Jordan jest wspólnotą ewangelizacyjną, której głównym charyzmatem jest głoszenie Dobrej Nowiny młodym. Dziękując Bogu za dar wspólnoty Jordan, życzymy wszystkim członkom i odpowiedzialnym potrzebnych łask Ducha Świętego na dalsze lata posługi.