Miejsce: Aula domu katechetycznego przy parafii pw. MB Królowej Polski w Lublinie, ul. Gospodarcza 7
Księży prosimy o zabranie własnych stuł i alb!
(dziękujemy anonimowemu sponsorowi za opłacenie obiadów)

Rejestracja na spotkanie

Program spotkania
sobota, 29 X 2022
9.30 - zawiązanie wspólnoty i przygotowanie do Eucharystii
10:00 - Msza Święta w intencji Liderów
10:45 - przerwa kawowa
11:15 - konferencja
11:45 - uwielbienie
12:10 - dzielenie w grupkach, modlitwa wstawiennicza
12:30 - obiad
13:00 - omówienie Orędzia Adwentowego
(Słowo na Orędzie Adwentowe, posługi, modlitwa wstawiennicza)
13:45 - 14:15 - ogłoszenia
- informacje o biurze i finansowaniu
- Zeszyty odnowy
- wolne wnioski